Organische psychosen

Bij organische psychosen kunnen, in tegenstelling tot andere psychosen, organische oorzaken duidelijk worden geïdentificeerd. Deze psychosen ontstaan: gebaseerd op een ziekte van […]