Organische psychosen

Bij organische psychosen kunnen, in tegenstelling tot andere psychosen, organische oorzaken duidelijk worden geïdentificeerd. Deze psychosen ontstaan: gebaseerd op een ziekte van […]

Soorten psychose

vrouw psychose

Aangezien psychosen slechts een symptoom of syndroom van een ziekte zijn en daarom niet als een onafhankelijke ziekte kunnen worden gecodificeerd, moet […]