Behandeling

De behandeling van psychose hangt af van de onderliggende ziekte. Een veelgebruikt model voor primaire psychosen is behandeling met antipsychotica, psychotherapie en […]

Anorganische psychosen

Schizofrene psychose De term psychose is niet gelijk te stellen met schizofrenie. Omdat het als overkoepelende term ook organische en affectieve psychosen […]

Organische psychosen

Bij organische psychosen kunnen, in tegenstelling tot andere psychosen, organische oorzaken duidelijk worden geïdentificeerd. Deze psychosen ontstaan: gebaseerd op een ziekte van […]