Klachtenprocedure

 

Hulpverlening is mensenwerk

 

Hierbij dragen cliënt en hulpverlener ieder een eigen verantwoordelijkheid.  Onvolkomenheden, misverstanden of fouten kunnen voorkomen. 

 

Als je verwachtingen niet beantwoord worden of als je ontevreden bent over een aspect van de hulpverlening, is een gesprek hierover met de betrokken medewerker aangewezen.

Al onze medewerkers staan hiervoor open.

 

 

Wanneer zo'n gesprek niet mogelijk is of het gewenste resultaat niet oplevert, dan voorziet VDIP in 3 klachtmogelijkheden :

 

  • contact opnemen met de locale coördinator van de vestiging waar je in behandeling bent.

 

 

  • beroep doen op een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar : 

Beiden zijn werkzaam bij de Externe Ombudsdienst van het Overlegplatform voor
Geestelijke Gezondheidszorg van de Provincie Vlaams-Brabant, 

Groeneweg 151/7 - 3001 Heverlee

 

 


 

Wens je meer info over patiëntenrechten ?

Ga naar www.health.fgov.be powered by Curiousgroup