Het verloop

 

Psychose wordt niet langer gezien als een situatie waarin er enkel sprake kan zijn van onvermijdelijke achteruitgang.

In plaats daarvan stelt men dat aanzienlijk herstel of aanzienlijke verbetering valt te verwachten bij de meerderheid van de patiënten.
Toch moet ook worden aanvaard dat een herhaling van psychotische symptomen in een aantal gevallen, waaronder schizofrenie, gebruikelijk is.


Uit onderzoek van Robinson et al. (1999) bleek dat 16% van de patiënten met schizofrenie een recidief binnen een jaar na de eerste episode van psychose kende en 82% van de patiënten hadden een recidief binnen vijf jaar.

 

Wetenschappers zoals McGorry (2000) stellen dat :

  • een psychose verloopt variabel en lijdt niet bij alle personen tot onvermijdelijk verslechteren
  • een gedeelte van mensen lijden slechts één enkele keer aan een psychose
  • een psychose kan schadelijk zijn voor de hersenen, maar niet bij iedereen
  • psychose is een ruim gedefinieerd syndroom waartoe ook andere aandoeningen dan schizofrenie behoren
  • specifieke diagnoses zoals schizofrenie, bipolaire stoornis of schizoaffective stoornis zijn noch duidelijk noch stabiel bij hun eerste voorkomen
     powered by Curiousgroup