Wat is het voordeel van een vroege behandeling ?

Wat is het voordeel van een vroege behandeling ?

 

Het wordt steeds duidelijker dat elk uitstel van een adequate behandeling van iemand met een psychose grote gevolgen heeft voor de behandelresultaten op korte, middellange en lange termijn. De feiten liegen er niet om. Enkele onderdelen uit het doemscenario voor niet tijdig behandelde patiënten :

 • ongunstige prognose
 • langzamer en onvollediger herstel
 • verhoogd risico op depressie en suïcide
 • negatieve invloed op de psychologische en sociale ontwikkeling
 • belasting van relaties ; vermindering van steun van gezin en sociaal netwerk
 • achteruitgang van pedagogische kwaliteiten (bij patiënten met kinderen)
 • leed en psychologische problemen binnen het gezin
 • negatieve invloed op studie en beroepsopleiding
 • drugsmisbruik en -verslaving
 • crimineel en gewelddadig gedrag
 • onnodige ziekenhuisopname

 

 

Vroege interventie kan deze lijst in het meest gunstige geval teniet doen.  Enkele overwegingen : 

 • ingrijpen kan alleen als een psychotische stoornis vroegtijdig wordt herkend.
 • met de juiste behandeling moet zo snel mogelijk worden begonnen.

 

Vroege interventie maakt het mogelijk een eventuele volgende psychose (recidief) te vermijden.  Op lange termijn beperkt dit de morbiditeit en vergroot het de kans op volledig herstel.

 

 

 


 powered by Curiousgroup