Oorzaken van een psychose

 

Huidige opvattingen over psychose benadrukken dat de ziekte kan veranderen in de tijd en in  nauwe relatie staat met de individuele ontwikkeling en de omgeving van het individu.  Elke persoon functioneert binnen een dynamisch systeem waarin biologische, psychologische en sociale factoren een rol spelen, dit noemt men een bio-psycho-sociaal model.

 

  • biologische factoren zijn o.a. erfelijke factoren of de werking de hersenen.
  • psychologische factoren zijn o.a. emotionele ervaringen of trauma's.
  • sociale factoren zijn o.a. de levensomstandigheden zoals de woonplaats of de socio-culturele context.

 

 

Stress-kwetsbaarheid model

Een bio-psychosociale benadering van psychose maakt dat de “oorzaak” van de ziekte doorgaans meerdere factoren kent dan uitsluitend de biologische factoren.

De aanvang van de psychose wordt nu gezien als een wisselwerking tussen stressfactoren en een onderliggende kwetsbaarheid.  Mogelijke oorzaken van die kwetsbaarheid zijn genetische factoren of belangrijke gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling van een individu. Hoe kwetsbaarder een individu, hoe minder stress nodig is om de symptomen te laten optreden.

 

 

 

 
 powered by Curiousgroup