Hallucinaties

 

We kennen de volgende hallucinaties : 

  • stemmen horen, geluiden horen (gehoors-hallucinatie)
  • dingen zien, soms schimmen (gezichts-hallucinatie)
  • geuren ruiken (reuk-hallucinatie)
  • dingen proeven, vreemde smaak (smaak-hallucinatie)
  • iets in of op je voelen (tast-hallucinatie).

 

Met behulp van onze zintuigen nemen we de wereld waar en geven we een betekenis aan de dingen die wij waarnemen.  Deze waarneming is mogelijk doordat wij :

  • horen
  • zien
  • ruiken
  • proeven
  • voelen

 

Het komt voor dat er een storing ontstaat in het waarnemen. Je neemt iets waar, wat er niet echt is. Het komt dan vanuit jezelf, door de storing in de waarneming. Een hallucinatie is het gevolg van foutieve informatieverwerking tussen de zintuigen en de hersenen.

 

Naast hallucinaties zijn wanen en verwardheid (desorganisatie) ook verschijnselen van een psychose.

 

 


 powered by Curiousgroup