Noord-West-Vlaanderen

De VDIP opdracht wordt in Noord-West-Vlaanderen opgenomen door het Psychiatrisch Expertiseteam (PET).

Het PET staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, psycho-educatie, vroeginterventie en kortdurende behandeling, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en vorming en deskundigheidsbevordering. Het doel van deze werking is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroege detectie en vroege interventie bij ernstige psychische problemen, waaronder psychose.

 

Werkingsgebied en aanmelding

Regio Brugge-Houtland-Oostkust: 050-44 67 70, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag)

 

 

Regio Oostende-Veurne-Westkust: 059-40 26 94, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag)

 

 

 

 powered by Curiousgroup