Antwerpen


VDIP richt zich tot jongeren tussen 16 en 25 jaar met een beginnend psychiatrisch probleem, die veelal zorgmijdend zijn. Ze bevinden zich in een zorgwekkende situatie en er bestaat een risico voor suïcide.

De voortekenen van een beginnend psychiatrisch probleem kunnen heel divers zijn: depressieve gevoelens, zich afzonderen, slecht slapen, bizarre ideeën,…
De VDIP-checklist kan hierin ondersteuning bieden. 
 Misschien wel de belangrijkste indicator voor een beginnend psychiatrisch probleem is de plotse “knik” in het dagdagelijkse functioneren van iemand.

 

Zorgwekkend – zorgmijdend – suïciderisico

 

Zorgwekkend en zorgmijdend gaan vaak samen. Wanneer iemand hulp accepteert is de toestand direct minder zorgwekkend.  Vooral wanneer anderen (familie, vrienden, school, huisarts, …  ) zich zorgen blijven maken en de betrokkene van geen hulp wil weten ontstaat een ernstige situatie.  Een goede inschatting, opstart van hulp en indien nodig een warme toeleiding naar vervolghulp is dan noodzakelijk. Dit kan door VDIP.
Bij een beginnend psychiatrische probleem is een permanente opvolging van het suïciderisico cruciaal.  

  

Neem contact op met VDIP bij een vermoeden van een beginnend psychiatrisch probleem, zeker als er een zorgmijdend karakter is en/of suïciderisico. We bekijken dan samen wat er best gebeurt!

 

 

Wat doet VDIP?

 

Vaak moet eerst een strategie bedacht worden om in contact te komen met de betrokkene. Dit ziet er altijd anders uit. Een eerste gesprek bij de verwijzer, de familie slaagt erin om met betrokkene naar VDIP te komen, een eerste contact op school, huisbezoek, mailen,..

  

In een assessment fase wordt zo precies mogelijk in kaart gebracht wat er aan de hand is, wat de samenhang en betekenis van klachten is. Dit is telkens een uniek proces waarbij oog is voor kwetsbaarheid en weerbaarheid van mensen.

  

Het is essentieel om zo snel mogelijk zorg op te starten. Vroegdetectie bestaat niet zonder tijdige interventie. Als de situatie stabiel genoeg is, dan wordt de tussenkomt door VDIP afgerond. Soms kan de cliënt  binnen de eigen leefomgeving alleen weer verder, in andere gevallen is er nood aan geschikte vervolghulp. VDIP garandeert in dit geval een zorgvuldige toeleiding en een warme overdacht naar een gepaste vervolgbehandeling.

 

 

Enkele essentiële elementen uit onze werking

 

Iedereen kan aanmelden!
Je hoeft geen arts of andere professionele verwijzer te zijn om een aanmelding bij VDIP te doen. Iedereen kan vanuit een ongerustheid over zijn/haar partner, familielid, vriend(in), naaste een aanmelding doen bij VDIP. We gaan met deze ongerustheid onmiddellijk aan de slag.

Bereikbaar, toegankelijk, flexibel en snel
met het oog op zorgmijders en suïcidepreventie voorziet het aanbod en de zorgorganisatie in snel, flexibel en creatief optreden. Hoe ernstiger de mogelijke problematiek, hoe verder men zich van het klassieke kader moeten wagen om de kans te vergroten de potentiële cliënt toch te bereiken. We garanderen een eerste contact binnen de 7 dagen na aanmelding.

 

Oog voor de context
De noden van cliënt en zijn omgeving staan centraal. We werken op maat en beschouwen alle steunfiguren van de cliënt als mogelijke partners in de zorg.

 

Aanklampende zorg, al dan niet outreachend
Dit verwijst naar zorg die vasthoudend, betrokken en volhardend is, maar ook paraat, beschikbaar en intensief. Dit kan maar hoeft niet altijd op een buitendienstlocatie of aan huis te zijn. Bij buiten de locatie wordt gedacht aan de leefomgeving, aan andere voorzieningen (AZ, spoed, polikliniek, CAW, OCMW, sociale diensten, wijkgezondheidscentra,…) of aan hulpverleners (huisarts,…).

 

Multidisciplinair
Het VDIP-team bestaat uit psychologen, een psychiater, maatschappelijk werker, onthaalmedewerker en een  ervaringsdeskundige. Verschillende collega’s zijn eveneens werkzaam in een regulier team van CGG Andante & VAGGA. Zo ontstaat een rijke bundeling van expertise in het VDIP-team. 

 


VDIP Antwerpen is een initiatief van  CGG Andante en CGG Vagga

 

adres

Van der Sweepstraat 5-7

2000              Antwerpen

 

telnr. 03/216.02.54 

 

e-mail : vdip.antwerpen@andante.be

 

werkingsgebied 

arrondissement Antwerpen met uitzondering van de Rupelstreek (Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Reet, Rumst, Schelle)

 

telefonische bereikbaarheid

elke werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

als de hulpverleners in gesprek zijn, kan u een bericht inspreken op het antwoordapparaat

 

openingsuren vestiging

van dinsdag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur (behalve donderdagnamiddag tussen 13u en 15u)

maandag zijn wij gesloten

 

TEAM 

 

Het VDIP team is samengesteld met medewerkers van CGG Andante en CGG Vagga. Er is een nauwe samenwerking met JAC+ en het MCTA.

 

Coördinatie : Bart Haerens
 

Bart Haerens

Joost De Loecht

Sam Dewaele

Dr. Natalie Van Looveren

Annelies Van Weereld

Geert Vandendriessche

Melissa Vandenpanhuyzen

Karl Verhoeven

maatschappelijk werker 

ervaringsdeskundige

psychologisch consulent

kinder- en jeugdpsychiater

psycholoog

psycholoog

psycholoog

medisch secretariaat

 

 


 

bereikbaarheid

  • halte Bolivarplaats (nieuw justitiepaleis)

          tramlijnen 4 & 8

          buslijnen 1 & 13

  • halte Waterpoort

          buslijnen 30 & 34

 
Grotere kaart weergevenpowered by Curiousgroup